top of page

לפתח יושרה

למרבה המזל, קיימים קווים מנחים לפיתוח יושרה, והם אינם דורשים ממך להיות מראש טוב מיסודך. קווים מנחים אלו דורשים רק מידה של כנות ובגרות: הבנה שפעולותיך עושות את כל ההבדל בחייך, לכן עליך לשים לב לדרך התנהגותך, ולהתבונן בזהירות על המוטיבציה שלך להתנהג באופן מסוים ועל התוצאות הממשיות המגיעות כאשר אתה פועל. לפני שאתה פועל במחשבה, בדיבור, או במעשה, הסתכל על התוצאות שאתה צופה שיגיעו מפעולתך. אם הפעולה עלולה לפגוע בעצמך או באדם אחר, אל תעשה אותה. אם אינך צופה שיגרם נזק כלל, המשך ופעל. בזמן שאתה פועל, בדוק וראה אם אתה גורם לנזק בלתי צפוי. במידה ואתה גורם לנזק, הפסק. אם אינך גורם לנזק, המשך עד שאתה מסיים. לאחר שסיימת, הסתכל על התוצאות ארוכות הטווח של פעולתך. אם היא גרמה לנזק כלשהו, דבר על כך עם אדם אחר הנמצא על הדרך. פַּתֵּחַ תחושה בריאה של בושה סביב הטעות וקבל החלטה נחושה לא לחזור עליה. אם פעולתך לא גרמה לנזק, אתה יכול לשמוח על כך ולהמשיך לתרגל.

כאשר אתה מתאמן בדרך זו, אתה הופך לרגיש יותר בנוגע למה מיטיב ומה אינו מיטיב, מכיוון שאתה נהייה רגיש יותר לקשרים בין פעולות ותוצאותיהן. רגישות זו עוזרת לך להיות שופט טוב יותר של מורה פוטנציאלי בשתי דרכים, בשפיטת פעולות המורה וגם בהערכת העצות שהוא נותן לך.

למעשה, הדרך היחידה להעריך את עצותיו של המורה היא לראות אלה תוצאות עצותיו מביאות כאשר אתה מוציא אותם לפועל: באמצעות פעולותיך. אם התנהגות בדרך כזו מעודדת בך תכונות ראויות להערצה כמו חוסר תשוקה, צניעות, הסתפקות, אנרגטיות ולא להוות נטל על אנשים אחרים, העצות שקיבלת להתנהג בדרך זו הן הדבר האמיתי. האדם שנתן לך את העצות האלה עבר, לכל הפחות, את המבחן בנוגע להיותו חבר אמיתי. במקביל, אתה לומד עוד ועוד כיצד לשפוט בעצמך מורים פוטנציאלים.

חלק מהאנשים עשויים להתלונן ולטעון שזה אנוכי ולא אנושי להמשיך לשפוט אנשים כדי לראות אם הם מתאימים לתפקיד, אך זכור: כאשר אתה שופט את המורה, אתה גם בוחן את עצמך. כאשר אתה מפנים את תכונותיו של מורה נערץ, אתה הופך להיות אדם היכול להציע עזרה ראויה להערצה לאנשים אחרים. שוב, זה כמו להתאמן תחת הדרכתו של פסנתרן טוב. כאשר אתה משתפר כפסנתרן, אינך האדם היחיד היכול להפיק הנאה מניגונך. ככל שאתה משתפר, כך תביא יותר שמחה לאחרים. ככל שתבין טוב יותר את תהליך הנגינה, כך תוכל ללמד בצורה אפקטיבית יותר כל אדם המעוניין בכנות ללמוד ממך. בדרך זו נוסדות שושלות יוחסין איכותיות של מורים, לתועלתו של העולם.

לכן, כאשר אתה מוצא מורה מדיטציה נערץ, אתה מתחבר אל שושלת ארוכה של מורים נערצים, המגיעה כל הדרך עד הבודהה, ועוזר לה להמשיך אל עבר העתיד. הצטרפות אל שושלת כזו עשויה לדרוש ממך לקבל מספר אמיתויות שאינן נוחות, כמו הצורך ללמוד מביקורת ולקחת אחריות על מעשיך. אבל אם אתה מוכן לעמוד באתגר, אתה לומד כיצד לקחת את הכוח האנושי לשפוט - אשר, כאשר אינו מאומן, יכול בקלות רבה לגרום לנזק - ולאמן אותו למען טובת הכלל.

 

bottom of page