top of page

שחרור


❖ "התרגול שלנו הוא ללכת נגד השטף, נגד הזרם. ולהיכן אנחנו הולכים? אל מקור הזרם. זוהי חלקה של ה-'סיבה' בתרגול. החלק של ה-'תוצאה' הוא שאנחנו יכולים לשחרר ולהיות לחלוטין בנחת."


❖ "השלבים של התרגול... למעשה השלבים השונים לא אומרים מה הם. אנחנו פשוט ממציאים להם שמות. כל עוד אתה נשאר תקוע על השמות המומצאים האלו, לעולם לא תשתחרר."


❖ "כאשר אתה מלמד אנשים, עליך ללמד אותם בתואם עם המזג, הכישרון, והנטיות שלהם. אבל בסופו של דבר כולם מגיעים את אותה הנקודה: שחרור."


❖ "ניבאנה היא מעודנת ודורשת מידה רבה של הבחנה. היא לא משהו שאליו הכוח של תשוקה יכול להגיע. אם היינו יכולים להגיע אליה באמצעות הכוח של תשוקה, כל האנשים בעולם כבר היו מגיעים אליה."


❖ "חלק מהאנשים מדברים על 'ניבאנה זמנית, ניבאנה זמנית', אבל כיצד ניבאנה יכולה להיות זמנית? אם זו ניבאנה, היא מוכרחה להיות קבועה. אם היא לא קבועה, היא לא ניבאנה."


❖ "כשהם אומרים שניבאנה היא ריקה, הם מתכוונים לכך שהיא ריקה ממזהמים."


❖ "ממש היכן שאין איש שאפשר להכאיב לו, אין איש שיכול למות. ממש שם. בכל אדם ואדם. בדומה לכך שכף היד שלך פנתה כלפי מטה, ואתה מפנה אותה כלפי מעלה – אבל רק אנשים עם יכולת הבחנה יהיו מסוגלים לעשות את זה. אם אתה סתום, אתה לא תראה את זה, אתה לא תבין את זה – אתה לא תלך אל מעבר ללידה ולמוות."


❖ "הלב, כשהוא משוחרר, הוא כמו אלמנט האש באוויר. כאשר אש כוֹבָה, היא לא מוּכְחֶדֶת בשום מקום. היא עדיין חודרת אל המרחב, אבל פשוט לא נתפסת באף חומר בעירה, אז היא לא מופיעה.


כאשר התודעה 'יוצאת' מהמזהמים, היא עדיין שם, אבל כאשר חומר בעירה חדש מגיע, היא לא מתלקחת, לא נתפסת – אפילו לא אל עצמה.


זה מה שנקרא שחרור."

bottom of page