top of page

הקדמת המתרגם


הספר הזה תורגם מתוך צורך, כזה שכל מתרגלת או מתרגל של הדהמה נתקלים בו במוקדם או במאוחר – להיות קרוב למורה שהקדיש את חייו לאימון התודעה והשיג את רמות השחרור הגבוהות ביותר שיש לאימון להציע. הצורך במורה בולט במיוחד בשלבי התרגול המתקדמים, כאשר המתרגל חווה את החופש הרדיקלי שתרגול המדיטציה מביא עימו, אך עדיין עליו להתמודד עם המתחים המעודנים שממשיכים להתקיים בתודעתו. קשר עם מורה שיש לו ניסיון וידע – כזה שכבר צעד באותה הדרך והצליח לנווט דרכה בהצלחה – יכול לעשות את כל ההבדל. אבל אם אין לצועדים בדרך גישה לסוג כזה של מורה, אשר ניתן לבלות איתו זמן וליישם את עצותיו באופן מתמשך ורציף, אז לכל הפחות כדאי להכיר את דברי הלימוד שהוא השאיר אחריו.     


הדרך הטובה ביותר להפיק תועלת מהספר הזה היא להתייחס אליו כאוסף של הנחיות תרגול – נושאים שיש להרהר עליהם וטכניקות מדיטציה שיש להתנסות איתן כחלק מהתרגול האישי שלכם, על הכרית ובחיי היומיום. אם תעשו זאת, דבריו של אג'אהן פואנג יתעוררו לחיים בתוככם. זוהי הדרך היחידה להשיג בהדרגה את החופש הפנימי, הבלתי תלוי ושאינו ניתן לערעור, אשר אליו אג'אהן פואנג מנסה לכוון את תלמידיו.     


אני מקווה שהצלחתי להעביר את דברי הלימוד של אג'אהן פואנג בדרך מובנת ונגישה, בעזרת תרגומו של אג'אהן ג'ף (טאניסארו בהיקהו), ומודה לכל האנשים שעזרו כדי להוציא את הספר הזה לאור. ההערות וההצעות שהם סיפקו שיפרו לאין שיעור את איכותו של התרגום הסופי. כל טעות שעדיין ישנה היא באחריותי האישית.


מי ייתן ותפיקו את המרב מדברי לימוד אלו.  


    

דוד מקיאס      


חיפה 2022

bottom of page