top of page

נספח

הגרסה המוקדמת ביותר של "לשמור את הנשימה בתודעה" מכילה גרסה נוספת של הצעד השלישי בשיטה השנייה. אג'אהן לי, בתקופה מאוחרת יותר, קיצר וניסח מחדש את השיטה השנייה אל גרסתה הנוכחית. לעומת זאת, חלק מהאנשים עשויים להפיק תועלת מהגרסה המקורית, אז הנה היא:

 

3. התבונן בנשימה בזמן שהיא נכנסת פנימה ויוצאת החוצה, והבחן אם היא נוחה או לא נוחה, רחבה או מוגבלת, חסומה או זורמת בחופשיות, מהירה או איטית, קצרה או ארוכה, חמימה או קרירה. אם הנשימה אינה מרגישה נוחה, התאם אותה עד שתרגיש נוחה. לדוגמה, אם לנשום באריכות פנימה ולנשום באריכות החוצה מרגיש לא נוח, נסה לנשום נשימה קצרה, פנימה והחוצה. ברגע שאתה מבחין שהנשימה שלך מרגישה נוחה, אפשר לתחושות הנשימה הנוחות להתפזר אל חלקי הגוף השונים. למשל, בכל פעם שאתה נושם פנימה והחוצה, חֲשׁוֹב על חלק חַשׁוּב של הגוף באופן הבא:

בזמן שאתה מאפשר לנשימה לנוע אל תוך צינורות הברונכים (סִמְפוֹנות), חשוב שהיא יורדת כל הדרך מטה אל החלק הימני של הבטן ואז אל תוך שלפוחית השתן. לאחר מכן, בזמן שאתה לוקח נשימה נכנסת ונשימה יוצאת נוספת, חשוב שהנשימה יורדת דרך העורקים הראשיים אל תוך הכבד והלב, אל עבר הצד השמאלי של הגוף שלך ואל הבטן והמעי העבה.


בזמן שאתה לוקח נשימה נכנסת ונשימה יוצאת נוספת חשוב שהנשימה נעה דרך בסיס הגרון, כל הדרך מטה אל החלק הקדמי של עמוד השדרה שלך. לאחר מכן, בזמן שאתה לוקח נשימה נכנסת ונשימה יוצאת נוספת, חשוב שאתה מאפשר לנשימה לנוע מבסיס הגרון, מטה אל החלק הקדמי של החזה שלך, אל קצה עצם החזה, אל הטבור והחוצה מהגוף אל האוויר.

בזמן שאתה לוקח נשימה נכנסת ונשימה יוצאת נוספת, שאף את הנשימה אל תוך החך העליון ומטה אל בסיס הגרון. ולאחר מכן אל החלק האמצעי של החזה, אל המעי העבה, פי הטבעת והחוצה מהגוף אל האוויר.

לאחר שאתה משלים את חמשת הסיבובים האלו בתוך הגוף, אפשר לנשימה לזרום לאורך החלק החיצוני של הגוף:

בזמן שאתה לוקח נשימה נכנסת ונשימה יוצאת, חשוב שאתה שואף את הנשימה בבסיס הגולגולת ומאפשר לה לנוע כל הדרך מטה במורד החלק החיצוני (הגבי) של עמוד השדרה.


כעת, אם אתה גבר, חשוב קודם על כך שהנשימה נעה בחלק הימני, של הידיים וגם של הרגליים שלך. בזמן שאתה לוקח נשימה נכנסת ונשימה יוצאת, חשוב על החלק הימני של הישבן ועל כך שאתה מאפשר לנשימה לנוע כל הדרך מטה במורד הרגל הימנית שלך, אל קצות הבהונות.


בזמן שאתה לוקח נשימה נכנסת ונשימה יוצאת נוספת, חשוב על החלק השמאלי של הישבן ועל כך שאתה מאפשר לנשימה לנוע כל הדרך מטה במורד הרגל השמאלית שלך, אל קצות הבהונות.

בזמן שאתה לוקח נשימה נכנסת ונשימה יוצאת נוספת, חשוב על בסיס הגולגולת שלך, ועל כך שאתה מאפשר לנשימה לנוע במורד הכתף הימנית שלך, לאורך הזרוע הימנית ואל קצות האצבעות.

לאחר מכן, בזמן שאתה לוקח נשימה נכנסת ונשימה יוצאת נוספת, שאף את הנשימה בבסיס הגולגולת ואפשר לה לנוע במורד הכתף השמאלית שלך, לאורך הזרוע השמאלית ואל קצות האצבעות.

בזמן שאתה לוקח נשימה נכנסת ונשימה יוצאת נוספת, שאף את הנשימה אל תוך האזור שבתוך הגולגולת שלך, וחשוב על האוזניים – העיניים – האף – הפה.


(הגברים צריכים קודם לחשוב על הצד הימני, בנוגע לכל חלקי הגוף: העיין הימנית, האוזן הימנית, הנחיר הימני, הזרוע הימנית, הרגל הימנית וכך הלאה. נשים: העיין השמאלית, האוזן השמאלית, הנחיר השמאלי... וכך הלאה.)


ברגע שאתה מסיים, השגח בזהירות על הנשימה שלך. הפוף את הנשימה למעודנת, קלה וזורמת בחופשיות. שמור על התודעה יציבה ודוממת עם הנשימה הזו. הפוך את המיינדפולנס והערנות שלך ליסודיים ושקולים. אפשר לתחושות הנשימה השונות להתחבר ולהתפשט ברחבי הגוף כולו, ולחלחל אליו. אפשר לתודעה להיות טבעית, בלתי חדירה ומאופקת.

bottom of page