top of page

תרגולים מקדימים

כעת אני אסביר כיצד לגשת לתרגול של ריכוז התודעה. לפני שאתה מתחיל, כרע ברך, הנח את כפות ידיך אחת כנגד השנייה בחלקן הפנימי, קרוב לליבך. לאחר מכן הבע כבוד, בכנות, לשלושת אבני החן כדלקמן:

Arahaṁ sammā-sambuddho bhagavā:

Buddhaṁ bhagavantaṁ abhivādemi.(השתחווה)

Svākkhāto bhagavatā dhammo:

Dhammaṁ namassāmi. (השתחווה)

Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho:

Saṅghaṁ namāmi. (השתחווה)

לאחר מכן, עם מחשבותיך, מילותיך ומעשיך, הבע כבוד לבודהה:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhasa. (שלוש פעמים)

וקח מחסה בשלושת אבני החן:

Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

Dutiyampi buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

Dutiyampi dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

Dutiyampi saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

Tatiyampi buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

Tatiyampi dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

Tatiyampi saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

לאחר מכן, קבל את ההחלטה הנחושה הבאה: "אני לוקח מחסה בבודהה – הטהור, החופשי לחלוטין ממזהמים; ובדְהַמַּה שלו – הדוקטרינה, התרגול וההישג; ובסנגהה – ארבעת הרמות של תלמידיו הנאצלים – מרגע זה עד לסוף חיי."

Buddhaṁ jīvitaṁ yāva nibbānaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

Dhammaṁ jīvitaṁ yāva nibbānaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

Saṅghaṁ jīvitaṁ yāva nibbānaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

לאחר מכן, נסח כוונה לשמור על חמשת, שמונת או 227 כללי האימון הרוחני, בהתאם למספר הכללים עליהם אתה בדרך כלל יכול לשמור, והבע אותם על ידי נדר יחיד:

- הנדר הזה הוא למתרגלים השומרים על חמשת כללי האימון הרוחני, ומשמעותו היא: "אני לוקח על עצמי את חמשת כללי האימון: להימנע מלקיחת חיים, גניבה, התנהגות מינית לא ראויה, אמירת דברי שקר ושימוש בחומרים משכרים."

Imāni pañca sikkhāpadāni samādiyāmi. (שלוש פעמים)

- הנדר הזה הוא למתרגלים השומרים על שמונת כללי האימון הרוחני, ומשמעותו היא: "אני לוקח על עצמי את שמונת כללי האימון: להימנע מלקיחת חיים, גניבה, קיום יחסי מין, אמירת דברי שקר, שימוש בחומרים משכרים, אכילת מזון לאחר שעת הצהריים ולפני השחר, צפייה בהצגות וקישוט הגוף מתוך מטרה לְייפותו, ושימוש במיטות ובכיסאות גבוהים ומפוארים."

Imāni aṭṭha sikkhāpadāni samādiyāmi. (שלוש פעמים)

- הנדר הזה הוא למתרגלים השומרים על עשרת כללי האימון הרוחני, ומשמעותו היא: "אני לוקח על עצמי את עשרת כללי האימון: להימנע מלקיחת חיים, גניבה, קיום יחסי מין, אמירת דברי שקר, שימוש בחומרים משכרים, אכילת מזון לאחר שעת הצהריים ומלפני השחר, צפייה בהצגות, קישוט הגוף מתוך מטרה לְייפותו, שימוש במיטות וכיסאות גבוהים ומפוארים, וקבלת כספים."

Imāni dasa sikkhāpadāni samādiyāmi. (שלוש פעמים)

- הנדר הזה הוא למתרגלים השומרים על 227 כללי האימון הרוחני.

Parisuddho ahaṁ bhante. Parisuddhoti maṁ buddho dhammo saṅgho dhāretu.

כעת, לאחר שהצהרת על הטוהר של מחשבותיך, מילותיך ומעשיך, בתואם עם האיכויות של הבודהה, הדהמה והסנגהה, השתחווה שלוש פעמים. שב, הנח את כפות ידיך אחת כנגד השנייה בחלקן הפנימי, קרוב לליבך, יצב את מחשבותיך וטפח את ארבעת מצבי התודעה העילאיים: כוונות טובות, חמלה, שמחה אוהדת והשתוות הנפש. הפץ את המחשבות האלה לכל היצורים החיים, ללא יוצא מהכלל. זה נקרא: ארבעת מצבי התודעה העילאיים חסרי הגבולות, המצבים העילאיים שאינם ניתנים למדידה. נוסחה קצרה בפאלי, עבור מתרגלים שמתקשים לזכור זאת בעל פה היא:

  • מֵטָּא (Metta): כוונות טובות וחסדים, התקווה לרווחה האישית שלך ושל כל היצורים החיים.

  • קַארוּנָא (Karuna): חמלה כלפי עצמך וכלפי אחרים.

  • מוּדִיטָא (Mudita): שמחה אוהדת, להתענג על המעלות הטובות שלך ועל אלו של אחרים.

  • אוּפֵּקְּהַא (Upekkha): השתוות הנפש אל מול דברים שיש להניח להם להיות.


bottom of page