top of page

דברי הכרה מפי המחבר


במשך מספר שנים, קומץ אנשים – ובמיוחד, מארי טלבוט, ג'יין יודלמן, בוק לים קים, ולארי רוזנברג שאלו אותי, "מתי אתה הולך לכתוב מדריך על מדיטציית נשימה?" אמרתי להם שהמדריך של אג'אן לי לשמור את הנשימה בתודעה הוא כבר מדריך מעולה לתרגול, אבל הם המשיכו להתעקש, מאידך, שיש צורך לכתוב ספר במיוחד לקוראים ללא רקע מוקדם בנוגע למסורת היער התאילנדית. לחצם העדין אך העקבי הוא מה שגרם לספר זה להיות. עכשיו, כאשר הספר הוא מציאות, אני רוצה להודות להם - מפני שלמדתי רבות מכך שניסיתי לאסוף ולארגן את מחשבותיי בנוגע לנושא בצורה מתומצתת ונגישה.


בנוסף, הערותיהם לגבי הספר הועילו ושיפרו אותו, וכך גם הערותיהם של אג'אהן ניהנהדהמו, מיכאל ברבר, מאת'יו גראד, רובי גראד, קאתרין גריידר, אדי אונסניט, נתנאל אוסגוד, דאל שולטס, ג'ואי טהיטאטהן, דונה טוד, ג'וספין וולף, ברברה ורייט, והנזירים כאן במנזר. כל הטעויות בספר, כמובן, הם שלי.

bottom of page