top of page

מונחים ופירושים

  1. דוריאן -  פרי טרופי המצוי במזרח הרחוק וגדל בכמויות גדולות בתאילנד.

  2. ההישגים חסרי הצורה -  The Formless Attainments -  ניתן גם לתרגם כ - "ההישגים הלא חומריים"  או "ההישגים הלא גשמיים." מצבי ריכוז מתקדמים אותם ניתן להגשים על ידי השתוות הנפש המלאה אשר מושגת בג'האנה הרביעית.

  3. אני – אנגלית: Self - פאלי: Atta - בהקשר הנוכחי מתורגם כ - "עצמי" או "זהות עצמית."

  4. קהנדהה - אנגלית: Aggregate  -  פאלי:  Khandha


bottom of page