top of page
שימוש מושכל במשאבים

במנזרים בודהיסטים, מדי יום, מעודדים את הנזירים להרהר לגבי מדוע הם משתמשים בארבעת הצרכים ההכרחיים של החיים: אוכל, ביגוד, מחסה ותרופות. התכלית של הרהור זה היא לראות אם הנזירים והנזירות משתמשים בדברים אלו במידה רבה מדי, או בדרכים המפתחות מצבים מנטליים שאינם מיטיבים בתודעה. בנוסף, מייעצים לנזירים גם להרהר בעובדה שכל אחד מצרכים הכרחיים אלו הגיע באמצעות ההקרבה של הרבה, הרבה אנשים ויצורים חיים אחרים. הרהור זה מעודד את הנזירים והנזירות לחיות בפשטות ולכוון, בסופו של דבר, אל צורה של אושר שהוא באמת אצילי, ושאינו מהווה נטל על אף אחד בכלל.


מתרגלי מדיטציה שאינם נזירים מפיקים גם הם תועלת מהרהור יומי בדרך זו, כדי לפעול כנגד הדרך בה החברה, באופן כללי, מעודדת אותך למקד את תשומת ליבך על צריכה ורכישה, בלי להקדיש כל מחשבה לגבי ההשלכות של כך. אז עצור וחשוב, לדוגמה, כאשר אתה אוכל: האם אתה אוכל רק כדי לשמור על עצמך חזק מספיק בשביל למלא את המחויבויות שלך? או האם אתה, במילים של הטקסטים הבודהיסטים, מחפש את הטעמים הערבים ביותר עם קצה לשונך? האם אתה אוכל ומוסיף משקל רק כדי להראות טוב? במקרה שכן, אתה מטפח מצבים מנטליים שאינם מיטיבים. האם אתה בררן מדי לגבי סוגי המאכלים שאתה מוכן או מסרב לאכול? במקרה שכן, אתה מבזבז יותר מדי זמן וכסף על האכילה שלך - זמן וכסף שיכולת להשתמש בהם כדי לפתח נדיבות, או מצבים מנטליים מיטיבים אחרים.


עליך להבין שכאשר אתה אוכל - גם אם מדובר על אוכל צמחוני - אתה מהווה נטל על העולם סביבך, לכן כדאי לך להקדיש קצת מחשבה בנוגע לאלה מטרות אתה מעוניין להשיג על ידי הכוח שאתה שואב ממזונך. אל תאכל רק בשביל ההנאה, מכיוון שהיצורים החיים - האנשים והחיות שסיפקו את האוכל - לא סיפקו אותו בשמחה. ודא שהאנרגיה משמשת למטרות טובות.


מאידך, אין הכוונה שעליך להרעיב את עצמך. הרעבה עצמית כדי להראות טוב גם היא אינה מיטיבה, מכיוון שהיא מרוקנת את האנרגיה שאתה צריך כדי לתרגל וגורמת לך להיאחז באופן מוגזם בנראות של הגוף. המונח המסורתי לאכילה נבונה הוא מתינות באכילה: כשיש לך תחושה של בדיוק נכון. כלומר, מהי כמות האוכל הדרושה כדי לשמור עליך מספיק בריא וחזק בשביל שתוכל לדבוק עם אימון התודעה.


עיקרון זהה מתקיים גם בנוגע לארבעת הצרכים ההכרחיים האחרים. אינך רוצה להיות קמצן, אך יחד עם זאת, אינך רוצה לבזבז את המשאבים שאתה, או מישהו אחר בו אתה תלוי, עבד קשה כדי להשיגם. אל תהיה עבד לסגנון. אל תיקח יותר ממה שאתה מוכן לתת בחזרה לעולם. למד כיצד להתיר את התפיסות - המקודמות בכבדות על ידי התקשורת - על כך שקניות הן צורה של טיפול ורכישה היא סוג של ניצחון או הישג. כל רכישה כוללת גם אובדן. תחילה, אובדן הכסף שניתן היה להשתמש בו כדי לטפח איכויות תודעתיות מיטיבות - כמו נדיבות - בניגוד לאיכויות שאינן מיטיבות, כמו תאווה. בנוסף, ישנו אובדן של חופש. במקרים רבים אתה הופך להיות עבדם של הדברים שבבעלותך. ככל שיש בבעלותך יותר דברים, כך תצטרך לחשוש יותר מסכנות כמו גניבה, שריפה או הצפה, העלולות לפגוע בהם.


לכן, למד להגביל את רכישותיך אל דברים שהם מועילים באמת, והשתמש בכסף שחסכת כדי לעזור לקדם את האיכויות הגבוהות יותר בחיים, בשביל עצמך וגם בשביל אלו שסביבך. חשוב על שימוש מושכל במשאבים כמתנה, לעצמך וגם לעולם.

bottom of page