top of page
מתינות בשיחה

השיעור הראשון במדיטציה הוא לשמור פיך תחת שליטה. אם אינך מסוגל לשלוט על פיך, אין שום דרך שתוכל לשלוט על תודעתך. לכן, לפני שאתה אומר משהו, שאל את עצמך:


      1. האם זו האמת?

      2. האם זה מועיל?

      3. האם זה הזמן הנכון להגיד זאת?


אם התשובה לכל שלושת השאלות האלה היא כן, אתה יכול לומר את מה שרצית. במקרה שלא, שמור על השקט. כאשר תהפוך את שאילת שאלות אלה להרגל, תגלה כי רק שיחות מעטות הן כדאיות. 


אין זה אומר שעליך להפוך לאנטי חברתי. אם אתה נמצא בעבודה ועליך לשוחח עם עמיתך לעבודה, כדי להפוך את סביבת העבודה להרמונית יותר, זה נחשב לדיבור כדאי. לעומת זאת, שים לב לכך ששיחות חולין אלה, המשמשות פעמים רבות כ "שמן סיכה חברתי", אינן גולשות והופכות לפטפוטים חסרי תועלת. מצבים אלו אינם רק בזבוז של אנרגיה, אלא גם מקור לסכנה. יותר מדי שמן עלול להפריע למנוע. פעמים רבות המילים הגורמות לנזק הרב ביותר הן אלה הקופצות אל תוך התודעה ומורשות לצאת מייד החוצה ללא סינון דרך הפה.  


אם אתה זוכה במוניטין של אדם שקט כתוצאה מכך שאתה מקיים את עקרון המתינות בשיחה, אין בעיה עם כך. אתה תגלה שמילותיך, אם תהייה זהיר יותר בשליפתן החוצה, יתחילו לקבל ערך רב יותר. במקביל, אתה יוצר אווירה טובה יותר לתודעתך. אם אתה מפטפט ללא הפסקה במהלך היום, כיצד אתה מצפה להפסיק את הדיבורים המנטליים האלה כאשר אתה מתיישב למדוט? לעומת זאת, אם תפתח את ההרגל של לשמור על מוצא פיך, הרגל זה יקבל תוקף גם במדיטציה. חברי מועצת התודעה שלך יתחילו גם כן ללמוד כיצד לשמור על פיהם.


הכוונה בתרגול מתינות בשיחה היא אינה לוותר על הומור, אלא רק ללמוד כיצד להפעיל אותו בחוכמה. להומור בחברה שלנו יש נטייה להשתייך אל הקטגוריות של דיבור לא נכון: דיבור כוזב, דיבור מפלג, דיבור גס ודיבור סתמי. ישנו אתגר בללמוד כיצד להשתמש בהומור שלך כדי לציין דברים נכונים, המובילים להרמוניה ומשרתים מטרה טובה. חשוב על כל ההומוריסטים הגדולים של פעם: אנחנו זוכרים את ההומור שלהם בגלל הדרך המתוחכמת בה הם ביטאו את האמת. בין אם יש לך שאיפות להיות הומוריסט גדול, או לא, המאמץ לנסות להשתמש בהומור בחכמה הוא תרגול טוב ליכולת ההבחנה. אם תוכל לצחוק בחוכמה ובמזג נוח על המגרעות של העולם סביבך, תוכל ללמוד לצחוק באותו האופן גם על מגרעותיך, וזוהי אחת המיומנויות ההכרחיות ביותר ברפרטואר של כל מודט. 

bottom of page