top of page

מונחים ופירושים

  1. נחישות  ונמרצות - Heedfulness - ניתן לתרגם גם כ - "התחשבות" או "שקדנות." 

  2. דהמה - Dhamma – מושג מרכזי עם מספר משמעויות. בבודהיזם ניתן לתרגום כ - "חוק אוניברסלי" או "טבע הדברים." בספר זה המשמעות היא דברי הלימוד או תורתו של הבודהה.

bottom of page