top of page

להיתקע בריכוז


ישנם שני סוגי היאחזויות בריכוז: בריאה ולא בריאה.


1. היאחזות בריאה בריכוז היא מרכיב הכרחי בפיתוח הריכוז כמיומנות. בהיאחזות מסוג זה, אתה מנסה לשמור על השקט הפנימי שלך בכל המצבים, בזמן שאתה ממלא את שאר מחויבויותיך במהלך היום. אתה מגלה עניין לגבי מדוע אינך מצליח לשמור על השקט הפנימי שלך במצבים מסוימים, ומנסה למצוא זמן פנוי כדי להקדיש לתרגול רשמי, גם אם אלה רק הפסקות מדיטציה קטנות במהלך היום. היאחזות זו היא בריאה מכיוון שהיא עוזרת לך לזהות את כל ההיאחזויות שאינן בריאות כבעיות שיש לפתור. בנוסף, היא גם מתפקדת כבסיס הבית שלך, ממנו ניתן לפתור את בעיות אלה.


2. במקרה של היאחזות בריכוז שאינה בריאה, אינך רוצה לעזוב את התרגול הרשמי כלל, אינך רוצה לבוא במגע עם אנשים אחרים כלל, ואינך מעוניין למלא את מחויבויותיך בעולם, מכיוון שאתה רואה שהעולם הוא רק הפרעה לשקט הנפשי שלך. אתה רוצה להשתמש בריכוז כתירוץ לברוח ממחויבויותיך בעולם.


עליך לזכור שמחויבויותיך בעולם הן הזדמנויות חשובות כדי לפתח את האיכויות הטובות להן אתה זקוק כדי לאמן את תודעתך ביכולת ההבחנה: סבלנות. נחישות. השתוות הנפש. בנוסף, הסערה הפנימית שאתה מרגיש כאשר אתה מתמודד עם העולם אינה מגיעה מהעולם; היא מגיעה מתוך תודעתך. אם רק תתחבא בתוך הריכוז, אתה תתקפל בפני המקורות של הסערות הפנימיות שלך, ולעולם לא תצליח לעקור אותן מהשורש. בסופו של דבר, הן יהרסו את הריכוז שלך ולא יהיה לך דבר להיאחז בו כלל.

bottom of page