top of page
חלק שני

בעיות נפוצות


כולם חווים תקופות קשות ונתקלים בבעיות במהלך תרגול המדיטציה, אז אל תיתן להן להטריד אותך. אל תתייחס אליהן כסימן לכך שאינך מתקדם או שאתה מודט לא מוצלח. בעיות הן הזדמנות מעולה להבין היכן יש לך הרגלים שאינם מיטיבים, וגם כדי ללמוד כיצד לעשות משהו בקשר אליהם. זה מה שמפתח את יכולת ההבחנה שלך. למעשה, תהליך הלמידה המתייחס לאופן ההתמודדות עם שתי הבעיות הנפוצות ביותר בתרגול המדיטציה, כאב ומחשבות נודדות, הוא זה שהביא אנשים רבים בעבר להתעוררות.


האסטרטגיות המוצעות כאן בחלק השני מתמקדות במה אתה עשוי לעשות כדי להתמודד עם בעיות אלו בזמן שאתה מתרגל. אם אתה מגלה שאסטרטגיות אלה אינן מועילות לך, נסה לאלתר כמה פתרונות משלך. זוהי הדרך לפתח את ארגז הכלים האישי שלך כמודט, כדי שיהיה לך טווח רחב של אסטרטגיות להתמודדות עם בעיות כאשר הן מתרחשות. אם תדבק רק באסטרטגיה אחת, המפלגות המתנגדות לתרגול המדיטציה במועצה הפנימית שלך ימצאו במהרה דרך לעקוף את האסטרטגיה הזו. אבל אם תוכל לגוון בין האסטרטגיות השונות שלך, אתה לא תהייה מטרה כל כך קלה למזימותיהן. אם נראה לך שאין דבר שאתה עושה בזמן התרגול המועיל, הבעיה האמיתית עשויה להיות הדרך בה אתה חי את חייך באופן כללי.


הצעות בנוגע לכיצד אתה עשוי לשנות את חייך כדי שיתמכו בתרגול המדיטציה שלך ניתנות בחלק השלישי. 

bottom of page