top of page
מדיטציית עמידה

מדיטציית עמידה כמעט אף פעם אינה מתורגלת לבדה. נפוץ יותר לתרגל אותה כחלק ממדיטציית ההליכה.


היא טובה במיוחד לחמישה מצבים בזמן שאתה הולך:


  1. כאשר המחשבות שלך נודדות מהנשימה, עצור לרגע ובסס מחדש את המיקוד העיקרי שלך בנקודה שבחרת. לאחר מכן המשך ללכת. אם תודעתך חסרת שקט באופן מיוחד, אתה עשוי לרצות לעמוד לזמן מה. במקרה זה, נצל את העובדה שאתה עומד מלכת, עצום את העיניים, ובדוק אם הגוף מרגיש מיושר. אם אתה שפוף, התיישר, אסוף מעט את הבטן, משוך את כתפיך לאחור ואז מעט מטה, כדי ליצור קשת קלה בגבך. אם אתה נוטה לצד כלשהו, שחרר את השרירים המוציאים אותך מאיזון. לאחר מכן הרפה אל תוך התנוחה הישרה הזו, כך שתוכל לשמר אותה עם מינימום מאמץ.

  2. כאשר ההליכה עייפה אותך אבל עדיין אינך מוכן להפסיק את מדיטציית ההליכה, עמוד למספר דקות כדי לנוח ושים לב לתנוחה שלך כמו בצעד הראשון.

  3. כאשר אתה מנסה לשלוט במיומנות של הפצת תשומת ליבך, ביחד עם אנרגיית הנשימה הנוחה, מחלק אחד אל הגוף כולו, יתכן ותמצא שזה קל יותר לעשות זאת כאשר אתה עומד ללא תזוזה. לאחר שהאנרגיה הופצה, המשך ללכת. אם אתה מאבד את תחושת הגוף כולו בזמן שאתה הולך, עצור ועמוד ללא תזוזה כדי להשיב אותה.

  4. כאשר התודעה, למרות התנועות של הגוף, נאספת אל תוך תחושה חזקה של ריכוז, עצור ועמוד ללא תזוזה כדי לאפשר לה להיאסף באופן מלא. חלק מהמודטים מארגנים מקום קרוב אל מסלול המדיטציה שלהם בו יוכלו לשבת, למקרה שהתודעה נאספת בצורה חזקה כל כך שאפילו תנוחת העמידה היא הסחת דעת.

  5. כאשר תובנה מעניינת בנוגע לתודעה מגיעה אליך בזמן שאתה הולך, עצור ועמוד כדי שתוכן להתבונן בה יותר בזהירות. במקרים כאלו, יתכן שלא תרצה להקדיש יותר מדי תשומת לב לתנוחה שלך, מפני שזה עלול להסיח את דעתך ממה שאתה מבחין בתודעה.באופן כללי, כאשר אתה עומד, שמור על הידיים שלך אחת בתוך השנייה, מלפניך או מאחוריך, בדומה למה שהיית עושה בזמן ההליכה.


bottom of page