top of page

3. לעזוב את המדיטציה


ישנם שלושה שלבים כדי לעזוב את תרגול המדיטציה בצורה מיומנת:


1. הרהר בנוגע לכיצד התרגול עבר.

המטרה כאן היא לאסוף דגשים מועילים לפעם הבאה בה אתה מתרגל. האם היה פרק זמן מסוים בתרגול האחרון בו התודעה הרגישה רגועה וממורכזת במיוחד? אם היה פרק זמן כזה, שאל את עצמך, "היכן התמקדת? מה הייתה איכות המיקוד? מה הייתה איכות הנשימה? מה עשית בפרק הזמן שהוביל לנקודה זו?" נסה לזכור את הדברים האלו לתרגול הבא. אתה עשוי לגלות שאתה יכול לשחזר את תחושת הרוגע רק על ידי היזכרות באותם השלבים. אם אינך יכול לשחזר אותה, הנח לזיכרון בצד והתמקד לחלוטין במה שאתה עושה ברגע הנוכחי. נסה להיות ער יותר לדברים אלו בפעם הבאה. באמצעות היותך ערני, המדיטציה מתפתחת כמיומנות ומביאה תוצאות מהימנות יותר. זה כמו להיות טבח: אם תבחין אלו מאכלים מספקים את האנשים למענם אתה מבשל, אתה תאכיל אותם יותר ממאכלים אלו, ובסופו של דבר תקבל בונוס או העלאה בשכר.


2. שלח שוב מחשבות של כוונות טובות.

חשוב על תחושת השלום הפנימי והרגיעה שהרגשת בתרגול האחרון, והקדש אותם לכל היצורים: אנשים מסוימים שאתה מכיר הסובלים כרגע, או לכל היצורים החיים בכל הכיוונים - לכל הצועדים איתך במסע הלידה, ההזדקנות, החולי והמוות. מי ייתן וכולנו נמצא שלום ורווחה פנימית בליבנו.


3. נסה להישאר רגיש לאנרגיית הנשימה בגוף כאשר אתה פוקח את עיניך ועוזב את תנוחת המדיטציה.

אל תאפשר למודעותך לשדה הראיתי לדחוק החוצה את מודעותך לשדה הגופני. ואל תאפשר לדאגתך בקשר לפעילות הבאה לגרום לך לשמוט את מודעותך לאנרגיית הנשימה בגוף. נסה לשמור על תחושה של מודעות גוף מלאה בצורה עקבית ככל שאתה יכול. יכול להיות שלא תוכל להמשיך לעקוב אחר הנשימה נכנסת ויוצאת בזמן שאתה לוקח חלק בפעילויות אחרות, אבל אתה יכול לשמר תחושה כללית של איכות אנרגיית הנשימה ברחבי הגוף. שמור עלייה משוחררת וזורמת. הבחן מתי אתה מאבד את המודעות אליה, והבחן כיצד אתה יכול להשיב אותה. נסה לשמור על תחושת המודעות של אנרגיית הנשימה בגוף באופן עקבי, ככל שאתה יכול, עד לפעם הבאה שאתה יושב לתרגל. כך תוכל לשמר תשתית מוצקה ומזינה עבור התודעה בזמן שאתה מתנהל במהלך היום. תשתית זו נותנת לך תחושה של קרקוע. הקרקוע מספק לך תחושת ביטחון וקלילות פנימית, ובסיס ממנו ניתן להתבונן בתנועות של התודעה. זוהי אחת הדרכים בהן מיינדפולנס וערנות יוצרים את התשתית לתובנה. במילים אחרות, הדרך המיומנת ביותר לעזוב את המדיטציה היא לא לעזוב אותה לחלוטין. המשך אותה ככל שאתה יכול.

bottom of page