top of page
חלק ראשון

הנחיות בסיסיות


1. להתכונן למדוט

אפשר לתרגל מדיטציה בכל תנוחה ובכל מצב, אבל תנאים מסוימים מאפשרים לתודעה להירגע יותר מאשר אחרים. במיוחד בתחילת דרכך במדיטציה, יהיה זה חכם לחפש נסיבות עם כמה שפחות הפרעות, מנטליות וגם פיזיות. בנוסף לכך, ישנן תנוחות העוזרות לתודעה להירגע יותר מאשר אחרות. תנוחת המדיטציה הרגילה היא ישיבה, וזה יהיה חכם ללמוד כיצד לשבת בצורה המאפשרת לך למדוט למשך פרקי זמן ארוכים מבלי לזוז, אך גם מבלי לגרום כאב או נזק לא הכרחי לגוף. תנוחות נפוצות אחרות הן הליכה ושכיבה. אנחנו נתרכז כאן בתנוחת הישיבה, ונשמור את הדיון בנוגע לתנוחות אחרות לחלק הרביעי של הפרק הנוכחי.


לפני שאתה מתיישב למדוט בעזרת הנשימה, זה יהיה חכם לשים לב למספר דברים בסדר הבא: מצבך הפיזי, התנוחה שלך ומצבך המנטלי - במילים אחרות, המצב התודעתי שלך.

bottom of page