top of page

מונחים ופירושים


 1. תודעה - Mind - לעיתים מתורגם גם כ - "בינה" או "נפש."

 2. מיינדפולנס - Mindfulness - לעיתים מתורגם גם כ - "מודעות קשובה" או "קשיבות." בספר זה ,ברוב המקרים, בחרתי להישאר עם המונח הלועזי.

 3. יכולת הבחנה -Discernment - המיומנות אשר מאפשרת למודט להבחין בין מצבים מנטליים מיטיבים ובין מצבים שאינם מיטיבים, לזנוח את מה שאינו מיטיב ולטפח את המיטיב.  ראה את הרחבת המחבר בעמוד 18.

 4. מיטיבה -Skillful - ניתן לתרגם גם כ - "מיומנת", "נכונה" או "מועילה."

 5. הקאנון הפאלי - Pali Canon  The- אוסף דברי הלימוד, החוקים והפרשנויות העתיק והמקיף ביותר של הבודהיזם הקדום.

 6. התהוות - Becoming - ראה את הרחבת המחבר בעמוד 14, וגם בפרק הרביעי .

 7. מוסריות - Virtue - ניתן גם לתרגם כ - "מידה טובה" "יושר" או "סגולה."

 8. ערנות - Alertness - לעיתים מתורגם גם כ - "הבנה בהירה" או  "מודעות מלאה."

 9. נלהבות - Ardency - לעיתים מתורגם גם כ - "להיטות", "מאמץ נחוש" או "החלטיות."

 10. ג'האנה - Jhana - היספגות מדיטטיבית בתחושה או תפיסה מנטלית יחידה. ראה את הרחבת המחבר בפרק הרביעי.

 11. פבריקציה - Fabrication - ניתן גם לתרגם כ - "יצירה" או "ייצור." מילולית הכוונה היא לפעולת הייצור וההרכבה של תוצר כלשהו. ראה את הרחבת המתרגם בפרק הרביעי.

 12. תחושות - Feelings - הכוונה היא אינה לרגשות, אלא לגוון התחושתי הנעים, הלא נעים, או הניטרלי, שיש לתחושות הגופניות ולאירועים המנטליים.


bottom of page