top of page
כיצד לקרוא ספר זה

ניסיתי לכלול בספר זה את מרבית הנושאים שמתרגל מדיטציה מסור יפגוש במהלך התרגול העצמי שלו. מסיבה זו, אם אתה מתרגל מדיטציה חדש ועדיין לא מחויב לתרגול רציני, אתה תמצא יותר מידע בספר ממה שאתה צריך באופן מידי. למרות זאת, אתה יכול למצוא כאן הרבה הדרכה מועילה אם תקרא את הספר באופן סלקטיבי. דרך טובה לעשות זאת היא לקרוא רק את מה שהכרחי כדי שתוכל להתחיל לתרגל, ואז להניח את הספר ולנסות לעשות את זה.


כדי להתחיל:

  1. קרא את הדיון המתייחס לנשימה בחלק הבא (עמודים 15-13), עד הכותרת "מדוע הנשימה."

  2. דלג לקטע שכותרתו, "להתמקד בנשימה" בחלק הראשון. קרא את ששת החלקים המפורטים בו, עד שתוכל לשמור אותם בתודעה. לאחר מכן, מצא מקום נוח לשבת ונסה לעקוב אחרי כמה שיותר שלבים - השלבים בהם אתה מרגיש נוח להתנסות. אם השלבים מפורטים מדי עבורך, קרא את הכתבה "מדיטציה מודרכת", או שב ותרגל בעזרת חלק מקבצי השמע הזמינים ב www.dhammatalks.org

  3. אם אתה נתקל בבעיות כאשר אתה מתחיל לתרגל, חזור אל החלק הראשון ועיין גם בחלק השני.


בנוגע לשאר הספר, אתה יכול לשמור את הקריאה בו לשלב מאוחר יותר, כאשר תהייה מוכן להעלות את דרגת המחויבות שלך. אך אפילו כאשר תהייה מוכן לעשות זאת, זה יהיה חכם לקרוא את הספר בצורה סלקטיבית - במיוחד את החלק הרביעי. העצות הניתנות שם מכוונות אל מתרגל המחויב באופן מוחלט. חלק מהעצות דורשות מחויבות רבה יותר ממה שאתה מוכן להשקיע, אז השתמש בעצות הנראות לך שימושיות, ביחס לנסיבות העכשוויות של חייך וערכיך. השאר את החלקים הנותרים לאנשים אחרים - או לעצמך, בתקופה מאוחרת יותר.


זכור, אין דבר בתרגול המדיטציה שאתה חייב לעשות. המוטיבציה  היחידה מגיעה מכוח פנימי: התשוקה שלך להשתחרר מהסבל ומהמתחים שאתה גורם לעצמך.

bottom of page