top of page

מדיטציות נוספות

כפי שציינתי בפרק הראשון, קיימים זמנים בהם עליך לגרום לתודעה להיות במצב הרוח הנכון, לפני שהיא תהייה מוכנה להתיישב עם הנשימה ולהתמקד בה. הנה מספר הרהורים היכולים לעזור לסייע ביצירת מצב רוח זה.

הפירושים הניתנים כאן הם הצעות פשוטות בנוגע לכיצד להתחיל בהרהורים אלו – מכיוון שתרגולים אלו הם יעילים ביותר כאשר אתה משתמש בכושר ההמצאה שלך, ומתאים אותם כדי להתמודד עם המאפיינים הייחודיות של מצבי הרוח שלך. תוכל לבצע התאמות לפי רצונך, כל עוד הן עוזרות לך להניע את חשיבתך אל עבר הכיוון הנכון: לעורר תשוקה להתיישב עם הנשימה, ולהתמקד בה. כאשר תשוקה זו מתעוררת, אתה יכול להניח להרהור ולהתמקד בנשימתך.

בהתחלה, יתכן ותגלה שעליך לעסוק בהרהורים אלו למשך זמן רב למדי עד שישפיעו עליך. בסופו של דבר, אתה אמור לקבל מושג ולחוש אלו הרהורים מצליחים עבורך. השתמש בידע הזה כדי להפוך את הרהוריך ליעילים יותר. במילים אחרות, פעל ישר על ה - "עורק הראשי" של המצב התודעתי העומד בדרכך להתיישב עם הנשימה. כך יהיה לך זמן רב יותר לעבוד ולשחק עם הנשימה.

כאשר אתה מרגיש מיואש

נסה להרהר בקשר לנדיבותך. חשוב על זמנים בעבר בהם הענקת למישהו מתנה, לא מכיוון שהיית חייב לעשות זאת או מכיוון שזה היה מצופה ממך, אלא פשוט מכיוון שרצית לעשות זאת. היה לך דבר שהיית שמח להשתמש בו לבדך, אבל החלטת שאתה מעדיף לחלוק אותו. טוב לזכור שהענקת מתנות כאלה, משום שהן מזכירות לך שיש לך לפחות מידה מסוימת של טוב לב בתוך עצמך. בנוסף, מתנות כאלה מזכירות לך שישנם מקרים בהם אתה לא עבד לחשקים שלך. יש בידך מידה מסוימת של חופש בבחירת התנהגותך, וניסיון מסוים בכמה טוב זה מרגיש להפעיל את החופש הזה בדרכים מיטיבות.

 

המשמעות של המילה "מתנה" כאן היא אינה רק מתנה חומרית. המשמעות יכולה להיות גם מתנה של זמנך, האנרגיה שלך, הידע שלך או המחילה שלך.

כדי להפיק את המרב מהרהורים אלו, בסס הרגל לחפש הזדמנויות בחיי היום יום להיות נדיב בכל אחת מדרכים אלה. כך תמיד יהיו לך זיכרונות טריים להרהוריך. ללא זיכרונות טריים, ההרהורים יכולים להפוך במהרה למעופשים.

באופן דומה, אתה יכול להרהר במעלותיך הטובות וסגולותיך. חשוב על זמנים בהם יכולתך לפגוע במישהו מבלי לתת על כך את הדין, אבל לא עשית זאת. מתוך עיקרון. ראית שזה יהיה מתחת לכבודך לעשות זאת, או שאתה עלול להתחרט על כך בעבור הימים. אם לקחת על עצמך את כללי המוסר, הרהר בזמנים בהם הרגשת פיתוי לעבור על אחד מהכללים, אבל הצלחת לא לעשות זאת. חשוב עד כמה אתה שמח, במבט לאחור, שלא עשית זאת. הרהור מסוג זה מועיל, לא רק כדי לעזור לתודעה להתיישב בריכוז, אלא גם כדי לעזור לך לעמוד בפיתויים העלולים לשבור את כללי המוסר בפעם הבאה שיופיעו.

 

bottom of page