top of page

כאשר אתה מרגיש כועס

חזור על ההנחיות להתמודדות עם כעס בחלק השני. בנוסף, תוכל לנסות את ההנחיות לפיתוח ארבעת מצבי התודעה העילאיים, בחלק הראשון.

כאשר אתה מרגיש עצל

הרהר בעובדה שמוות עשוי להגיע בכל רגע. שאל את עצמך: האם אתה מוכן למות בדקה הבאה או בזו שאחריה? מה אתה צריך לעשות כדי להביא את התודעה שלך למצב בו היא לא תחשוש למות? איך תרגיש אם תמות הלילה, לאחר שבזבזת את ההזדמנות למדוט ולפתח תכונות טובות וחזקות בתודעה? המשך לשאול את עצמך שאלות בכיוון חשיבה זה עד אשר תרגיש תשוקה למדוט. לאחר מכן, פנה ישירות אל הנשימה.

 

הרהור זה, בדומה להרהור בנוגע לגוף, אמור לחזק את התודעה בעזרת כוונות נחושות ומיטיבות. לעומת זאת, אם אתה מגלה שהוא מעורר בך פחד או רגשות מציפים, עזוב אותו ופנה ישירות אל הנשימה.

תרופה נוספת להתמודדות עם עצלות היא לחשוב על זמנים בהם ייחלת למצוא רגע של שקט ושלום פנימי. חשוב כמה נואש הרגשת בזמנים אלו. כעת יש לך הזדמנות לגלות את השקט והשלום האלו. האם אתה רוצה לזרוק אותה לפח?

 

bottom of page