top of page

 

הקדמה

הנכבד אג'אהן צ'ה (Ajahn Chah) היה מאסטר בשימוש בדימויים רלוונטיים ובלתי שגרתיים כדי להסביר נושאי דהמה בדרך שאינה נשכחת, לפעמים כדי לענות על שאלות ולפעמים כדי לעורר אותן. הוא היה כישרוני במיוחד בכך שידע לנצל את סופו הפתוח של הדימוי – בו חלק מהאנלוגיות הן רלוונטיות וחלקן אינן – ולהשתמש בדימוי מסוים כדי להעביר נקודה כלשהי בהקשר אחד, ונקודה אחרת לגמרי בהקשר אחר.

ספר זה הוא ספר נלווה ל- במונחים פשוטים, אוסף דימויים מוקדם יותר שלוקט מתוך תמלול שיחותיו של אג'אהן צ'ה. כאן, רוב הקטעים מגיעים מאוסף של שיחות שהועלו על כתב על ידי אג'אהן ג'אנדיי קאנטאסארו (Ajahn Jandee Kantasaro), אחד מתלמידיו של אג'אהן צ'ה, הנקרא: Khwaam Phid Nai Khwaam Thuuk  – מה ששגוי במה שנכון. שמו של אוסף הכתבים הנוכחי נלקח מפתגם בו אג'אהן צ'ה השתמש לעיתים קרובות כדי לתאר שימוש שגוי בידע שהוא נכון. אג'אהן ג'אנדי, בהקדמה שלו לספר, מתאר את העקרון הזה בעזרת סיפור על אדם אותו פגש, שהשתמש בלימוד בנוגע לחוסר קביעות כדי להצדיק את העובדה שהוא אף פעם לא ניקה את המשאית שלו.

"מה ששגוי במה שנכון" מכיל 186 קטעים קצרים שתורגמו ישירות מהקלטות של דברי הלימוד ושיחותיו של אג'אהן צ'ה. מסך כל הקטעים האלו, בחרתי תחילה את הקטעים שהכילו דימויים ואז השמטתי את כל הקטעים העודפים. כלומר, הקטעים אשר הכילו דימויים דומים או ביטויים טובים יותר של אותו הדימוי, באוסף הזה או בספר במונחים פשוטים. כך נשארו 94 קטעים.

כדי לספק מספר שלם של 108 קטעים – 33 x 22 x 11, מספר המסמל שלמות במסורת הבודהיסטית – בחרתי ב 14 דימויים נוספים מתוך מגוון השיחות המוקלטות ודברי הלימוד האחרים של אג'אהן צ'ה, ואז ארגנתי את האוסף החדש כדי שכל הקטעים יוסיפו עומק ויעשירו אחד את השני.

בנוסף לנזירים כאן במנזר, מספר אנשים הסתכלו על כתב היד המקורי וסיפקו הצעות מועילות כיצד לשפר אותו, וברצוני להביע את הערכתי על עזרתם. מי ייתן וכל הקוראים של תרגום זה יבינו את כוונתו המקורית של אג'אהן צ'ה בכך שהסביר את הדהמה בדרך כזו.

טאניסארו בהיקהו (אג'אהן ג'ף)

מנזר היער מטא

מאי 2013

bottom of page