top of page

שחרור


ישנן סכנות רבות בניסיון לתאר שחרור, כיוון שאנשים עלולים לנסות לחקות את התיאור מבלי באמת לעבור דרך הצעדים המובילים אל שחרור אמיתי - מקרה נוסף של ללחוץ ולצייר על המנגו כדי להפוך אותו לבשל. אך למרות זאת, זה כן מועיל לתאר חלק מהלקחים הנלמדים מהטעם הראשון של שחרור.


הדבר הראשון הוא שהבודהה צדק: באמת ישנו ממד אלמותי, הנמצא מחוץ לזמן ולמרחב. והוא באמת חופשי מסבל ומתחים. כאשר אתה חוזר מהממד הזה אל ממדי הזמן והמרחב, אתה מבין שחווית הזמן והמרחב שלך לא התחילה רק עם הלידה הזו. היא מתרחשת כבר זמן רב מאוד. יכול להיות שאינך מסוגל לזכור את הפרטים המסוימים של גלגולי חייך הקודמים, אבל אתה יודע שגלגולים אלו מתקיימים כבר הרבה, הרבה זמן.


כיוון שהגעת אל הממד האלמותי על ידי זניחת פעילויות היצירה, אתה יודע שלקחת חלק בממד של זמן ומרחב, במשך כל הזמן הזה, באמצעות פעילויות היצירה. במילים אחרות - אינך רק מתבונן פסיבי בזמן ובמרחב. פעולותיך ממלאות תפקיד קריטי בעיצוב חווייתך של זמן ומרחב. כלומר, לפעילותיך יש חשיבות ראשונה במעלה. כיוון שאתה רואה שפעולות שאינן מיטיבות הופכות את יכולת הגישה שלך אל האלמוות לקשה יותר, לעולם אינך רוצה לעבור שוב על חמשת כללי המוסר.


מכיוון שאף אחד מחמשת המצרפים לא היה מעורב בחוויית האלמוות, ולעומת זאת עדיין הייתה מודעות של ממד זה, אתה רואה שההזדהות עם המצרפים היא בחירה ששמה עליך מגבלות. לעולם לא תסכים שוב עם ההשקפה שחמשת המצרפים מהווים את מה שאתה. מכיוון שאתה מבין כי הממד האלמותי תמיד היה זמין, אך פספסת אותו בגלל טיפשותך, טעמו הראשון של השחרור מביא עימו תחושה של צניעות. אין זה מקור לגאווה.


אבל מעל הכל, אתה מבין שהפעילויות באמצעותן לקחת חלק בממד הזמן והמרחב גורמות מטבען למתח. האושר האמיתי היחיד נמצא בהשגת שחרור מלא. אין פעילות ששווה את המאמץ שלך יותר מכך.


חשוב לא לטעות ולבלבל בין פריצת דרך שגרתית ובין שחרור אמיתי, מכיוון שזה יכול להפוך אותך למרושל ושאנן בתרגול שלך. אבן בוחן אחת, כדי לבדוק עד כמה השחרור שלך הוא אמיתי, היא לשים לב אם השחרור הרגיש מקרקע או מבלבל. אם השחרור הרגיש מבלבל, זה אינו הדבר האמיתי, כיוון שהאלמוות הוא הממד הבטוח והמוגן ביותר שקיים.


אבן בוחן נוספת כדי לבחון האם ההתעוררות שלך אמיתית, היא לבדוק אם אתה מבין מה עשית לפני שהגעת להתעוררות, מכיוון שהבנה זו מספקת תובנה לגבי התפקיד של יצירה ופעולה מנטלית בנוגע לעיצובן של כל החוויות. אם תודעתך מרגישה תחושה עצומה של הורדת נטל אך מבלי להבין כיצד זה קרה, זה לא שחרור. זוהי רק פריצת דרך שגרתית. לכן, אל תהייה מרושל.


לעומת זאת, גם אנשים שהשיגו את טעימתם הראשונה של שחרור אמיתי יכולים להפוך למרושלים, משום שתחושת הסיפוק מהישגם מפחיתה את תחושת הדחיפות שלהם בנוגע לתרגול. הם עלולים להיות שאננים. לכן, בין אם התחושה שלך שטעמת שחרור היא כנה או לא, העצה היא תמיד זהה: אל תהייה מרושל. יש עוד עבודה לעשות.

bottom of page