top of page

מונחים ופירושים

 

  1. פאלי - שפה עתיקה שמקורה בתת היבשת ההודית. זוהי שפתו של הקאנון הפאלי, והשפה הקדושה של דת הטהרוואדה הבודהיסטית.

  2. מצבי התודעה העילאיים - אנגלית: The Sublime Attitudes - פאלי: Brahmavihara. ראה את הרחבת המחבר בעמוד 8.

bottom of page