iceberg unconscious.jpg

טאניסארו בהיקהו - התודעה - מתוך הספר - With Each & Every Breath

המילה "תודעה" מכסה לא רק את הצד האינטלקטואלי של התודעה אלה גם את הצד הרגשי שלה, ביחד עם הרצון שלה לפעול. במילים אחרות, המילה תודעה מכסה גם את מה שאנו בדרך כלל מכנים "לב". 

 

התודעה אינה פסיבית. משום שהיא אחראית לגוף עם צרכים רבים, היא מוכרחה לקחת גישה אקטיבית כלפי החוויה שלה. הפעולות המנטליות של התודעה מעצבות את החוויה שלה, בזמן שהיא מחפשת אחר אוכל, פיזי וגם מנטלי. התודעה עושה זאת כדי לשמור עליה ועל הגוף מוזנים כהלכה. היא פועלת מתוך רעב, פיזי וגם מנטלי. כולנו מכירים את הצורך להזין את עצמנו מבחינה פיזית. מנטלית, התודעה מזינה את עצמה, חיצונית וגם פנימית, על ידי מערכות יחסים ורגשות. חיצונית היא רעבה לדברים כמו אהבה, הכרה, סטטוס, כוח, עושר ושבחים. פנימית הוא מזינה את עצמה מאהבה לאנשים אחרים ומהערך העצמי שלה עצמה. בנוסף לכך, היא מוזנת מהנאה המגיעה מרגשות בריאים וגם מרגשות לא בריאים: כבוד, הכרת תודה, חמדנות, תאווה וכעס.   

בכל רגע נתון, ישנו טווח רחב של מראות, צלילים, ריחות, טעמים, תחושות ורעיונות המוצגים בפני התודעה. מתוך הטווח הזה, התודעה בוחרת באילו דברים להתמקד ומאילו דברים להתעלם, כחלק מהחיפוש שלה אחר מזון. הבחירות האלו מעצבות את עולם החוויה שלה. לכן, לדוגמא, אם אני ואתה נכנס יחד אל תוך חנות, אנחנו נחווה חנות שונה, מפני שאנו מחפשים דברים שונים.   

החיפוש של התודעה אחר מזון הוא מתמשך וללא סוף, מפני שהמזון שלה - בעיקר המזון המנטלי - תמיד מאיים להיגמר. כל הסיפוק שהתודעה שואבת מהמזון שלה הוא תמיד קצר מועד, וברגע  שהתודעה מצאה כיצד להזין את עצמה, היא כבר מחפשת את הדבר הבא לאכול. "האם כדאי להישאר כאן? "האם כדאי ללכת למקום אחר?"  שאלות בלתי פוסקות אלו "מה הלאה?" "מה הלאה?" מניעות את החיפוש שלה אחר אושר ורווחה. אבל מפני ששאלות אלו הן שאלות של רעב, הן בעצמן ממשיכות "לאכול" את התודעה עצמה. מפני שהיא מונעת על ידי רעב לענות על שאלות אלו, התודעה מתנהגת פעמים רבות בצורה כפייתית - לפעמים מרצון - ולפעמים מתוך בורות. כלומר: מתוך חוסר הבנה בנוגע אל מה גורם למתח לא הכרחי ומה לא. זה גורם לתודעה לייצר אפילו יותר סבל ומתח לא הכרחי.

מטרת מדיטציה היא להביא את הבורות הזו לידי סיום ולעקור מהשורש את שאלות הרעב האלה, הממשיכות להניע את הבורות הזו. 

היבט חשוב של הבורות הזו הוא עיוורון התודעה בנוגע לפעילות הפנימית שלה עצמה ברגע הנוכחי, מפני שהרגע הנוכחי הוא המקום ממנו החלטות מתבצעות. למרות שרוב הזמן התודעה פועלת מתוך הרגל, היא אינה מוכרחה לעשות זאת. יש לה את האפשרות לבצע בחירות חדשות, עם כל רגע. ככל שאתה רואה באופן בהיר יותר מה מתרחש ברגע הנוכחי, כך סביר יותר שתבצע בחירות מיטיבות: אלו שיובילו לאושר אמיתי - ועם התפתחות התרגול, יובילו אותך קרוב יותר ויותר אל חופש מוחלט מסבל ומתח - עכשיו וגם בעתיד.  תרגול המדיטציה ממקד אותך ברגע הנוכחי, מפני שהרגע הנוכחי הוא המקום ממנו אתה יכול להתבונן על הפעילות של התודעה ולנתב אותה אל עבר כיוון מיומן יותר. ההווה הוא הרגע היחיד בזמן ממנו אתה יכול לפעול כדי להביא לשינוי.