top of page

טאניסארו בהיקהו - קנאה - מתוך הספר - With Each & Every Breath

קינאה.jpg

קנאה היא סוג מסוים של כעס המגיע כאשר אנשים אחרים חווים הצלחה ומזל טוב, ואתה מתייחס להצלחה הזו כאילו שהיא על חשבונך – כאשר קולגה בעבודה מקבל שבחים שאתה מרגיש שמגיעים לך, או כאשר אישה, אליה אתה נמשך, מתאהבת באדם אחר. בנוסף לכעס, קנאה מוסיפה גם תפיסות של אכזבה וגאווה פגועה. בכל מקרה, היא מגיעה מכך שאתה תולה את תקוותיך לאושר על משהו הנמצא תחת שליטתו של אדם אחר.

דרך אחת להתמודד עם קינאה היא להזכיר לעצמך שאתה תהייה העבד שלה, כל עוד אתה מגדיר את האושר ותחושת הערך העצמי שלך על ידי דברים הנמצאים מחוץ לשליטתך. האם לא הגיע הזמן לחפש ברצינות שמחה פנימית במקום זאת? אתה יכול לשאול את עצמך אם אתה רוצה לאגור את כל השמחה והמזל הטוב בעולם לעצמך. במקרה שכן, איזה סוג אדם אתה? אם היו מקרים בעבר בהם נהנית לגרום לאנשים אחרים להרגיש קינאה, הזכר לעצמך שהקנאה שאתה חווה כרגע היא התגמול הבלתי נמנע. האם לא הגיע הזמן לצאת מהמעגל ההרסני הזה?

 

יכול להיות שהתפיסה המועילה ביותר כדי להתמודד עם קנאה היא לקחת צעד אחורה ולהסתכל על החיים ועל העולם כולו מנקודת מבט רחבה יותר, כדי לקבל תחושה בנוגע לכמה פעוטים הם הדברים לגביהם אתה מקנא. חשוב על נקודת המבט של הבודהה על העולם האנושי: אנשים צפים כמו דגים בשלוליות קטנות, רבים על מים שמתייבשים. האם זה משתלם לך לריב בקשר לדברים שהם קטנוניים ומפחיתים, או האם אתה מעדיף למצוא מקור טוב יותר של אושר?

 

לאחר שאתה חושב בדרכים האלה, קח זמן מה כדי לפתח את מצב התודעה העילאי של השתוות הנפש – ואם אתה מרגיש שאתה מסוגל לכך – הוסף גם קצת שמחה אוהדת גם כן.

 

 

bottom of page