הקדמה

חלק ראשון: הנחיות בסיסיות

חלק שני: בעיות נפוצות

חלק שלישי: מדיטציה במהלך היום​​

חלק רביעי: תרגול מתקדם