top of page

 

הקדמת המתרגם  לעברית

אג'אהן צ'ה היה אחד המורים הבודהיסטים הידועים והמשפיעים ביותר של המאה שעברה. בנוסף לכך, היה לו תפקיד מרכזי בהפצת התרגול הבודהיסטי, ובמיוחד בהפצת התרגול לפי מסורת היער התאילנדית, למדינות מערביות רבות. אג'אהן צ'ה היה מיומן במיוחד בשימוש בדימויים ואנלוגיות. לדברי תלמידיו, הוא יכול היה לקחת נושאים רגילים ומצבים יומיומיים ולהסביר בעזרתם נושאים מעודנים ועמוקים בדרך שהיא מוחשית ונגישה.

 

הדרך הטובה ביותר להפיק את המרב מדברי הלימוד האלו היא לקחת את הזמן ולהרהר עליהם לעומק, במיוחד בזמן תרגול המדיטציה כאשר התודעה שקטה ומוכנה יותר לשנות את נקודת המבט הרגילה שהיא מחזיקה לגבי הדברים.

חשוב לציין שהספר הזה מציע את דברי הלימוד של אג'אהן צ'ה כפי שהעביר אותם לאנשים שונים: נזירים, מתרגלים ומתרגלות שאינם נזירים וקבוצות שונות של אנשים שהגיעו לבקר במנזר שבו הוא שהה – לכן ראוי שהקוראים יפעילו שיקול דעת וינסו להבחין אלו מדברי הלימוד מתאימים לשלב בו הם נמצאים על הדרך.

אני מקווה שהצלחתי להעביר את דבריו של אג'אהן צ'ה בדרך מובנת ונגישה, בעזרת תרגומו של אג'אהן ג'ף (טאניסארו בהיקהו), ומודה לכל האנשים שעזרו כדי להוציא את הספר הזה לאור. ההערות וההצעות שהם סיפקו שיפרו לאין שיעור את איכותו של התרגום הסופי. הספר תורגם בלשון זכר רק לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ונשים כאחד. כל טעות שעדיין ישנה היא באחריותי האישית.

דוד מקיאס

חיפה 2022

 

bottom of page