top of page
No rice.jpg

כאשר אתה מגיע לשבת בריכוז, גם אם התודעה שלך עדיין אינה שקטה, רק לשבת בתנוחת המדיטציה זה משהו טוב. זה טוב יותר מאשר אנשים שאפילו לא עושים אפילו רק את זה. זה כמו שאתה רעב אבל היום אין מה לאכול מלבד אורז, בלי שום דבר שמגיע ביחד עם האורז. אנחנו מרגישים ממורמרים, אבל אני הייתי אומר שזה עדיף יותר ממצב בו אין אורז כלל. לאכול אורז פשוט זה עדיף מאשר לא לאכול שום דבר כלל, נכון? אם יש לך אורז פשוט, אכול את זה לזמן הקרוב. זה עדיף מאשר לא לאכול כלום. זה אותו הדבר בקשר לזה: גם אם אנחנו יודעים רק מעט כיצד לתרגל, זה עדיין טוב.

bottom of page