top of page
A-delta-example.jpg

המים באוקיינוס מגיעים מנהרות קטנים. הם זורמים אל האוקיאנוס מכיוונים שונים, אבל כולם נאספים יחדיו שם. זה אותו הדבר כאשר אנחנו מתרגלים מדיטציה. אנחנו מביאים את התודעה אל דממה, ואז אנחנו מתרגלים אי היאחזות. נהרות גדולים, נהרות קטנים, כולם נאספים באוקיאנוס.

 

זה לא משנה מהיכן הם מגיעים, כולם נאספים יחד באוקיאנוס. אנחנו מתרגלים מדיטציה כדי להפוך את התודעה לשקטה ולהפסיק להיאחז בחמשת המצרפים. זה הכול אותו דבר, אז אל תדאגי בקשר לזה. אם את רואה שהשיטה הזו טובה יותר מאשר אחת אחרת, את יכולה לקחת את זו. אם את רואה ששיטה אחרת קלה יותר, את יכולה לקחת את האחרת. זה רק עניין של מה נכון בשביל הנטיות שלך.

bottom of page