top of page
pexels-daniel-watson-762679.jpg

אנחנו כמו עץ עם שורשים, בסיס וגזע. כל עלה, כל ענף, תלוי בשורשים בשביל לספוג חומרי תזונה מהאדמה ולשלוח אותם מעלה כדי להזין את העץ.

 

הגוף שלנו, בנוסף למילותינו ומעשינו, חוש הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והתחושה שלנו, הם כמו הענפים, העלים והגזע. התודעה היא כמו השורשים, סופגת את חומרי התזונה ושולחת אותם מעלה אל הגזע, ואל העלים והענפים - כדי שהם יוכלו לפרוח ולהניב פירות.

bottom of page