top of page
just right.jpg

הבחנתם פעם כיצד הדמות של הבודהה יושבת? האם הראש שלו מוטה אחורה? האם הוא נופל מטה מקדימה? הוא יושב שם בדיוק נכון. אז ממש עכשיו, בואו נהפוך את הגוף שלנו לבדיוק נכון, את התודעה שלנו לבדיוק נכונה. אם הגוף והתודעה שלנו אינם בדיוק נכונים, לא תהייה שום דממה. שמתם לב פעם שדברים שהטוב שלהם לא בדיוק נכון אינם באמת טובים? כאשר הדברים טובים, זה משום שהטוב שלהם הוא ממש נכון בכל המובנים. אתם לא חייבים לחפש רחוק. זה כמו הקארי שאנחנו אוכלים. אם הוא מלוח מדי, האם הוא טוב? אם הוא דלוח מדי, האם הוא טוב? כאשר טבח מכין קארי, הוא מרכיב את כל הדברים יחד בדיוק נכון. הוא מכוון אל "בדיוק נכון". אז היום, בואו נהפוך את הגוף שלנו לבדיוק נכון, את התודעה לבדיוק נכונה.

bottom of page