top of page
stilness.jpg

זה כמו שיש לך תרנגולת ואתה שם אותה בכלוב. תן לה להישאר רק בכלוב אחד. כאשר התרנגולת נמצאת בכלוב, היא לא תצא מהכלוב, אבל היא תלך קדימה ואחורה בתוך הכלוב. זאת לא בעיה שהיא הולכת קדימה ואחורה, מפני שהיא הולכת קדימה ואחורה בתוך הכלוב. זה כמו הדברים שאנחנו חשים בתודעה כאשר אנחנו קשובים ושקטים מבחינה תודעתית. כאשר אנחנו חשים בדברים בתוך הדממה, זה לא מפריע לנו. כאשר אנחנו חושבים וחשים דברים בתוך הדממה, זאת לא בעיה.

חלק מהאנשים, כאשר הם חשים דברים, לא רוצים שיהיו שם דברים כלל. זה לא נכון. יש דברים שאתה תחוש בדממה – אתה תחוש אותם אבל הם לא יציקו לך. התודעה שקטה. אין בעיה. הבעיה היא כאשר התרנגולת עוזבת את הכלוב. לדוגמא, אתה מתמקד בנשימה אבל אז אתה שוכח. אתה יוצא לטיול אל הבית שלך או אל השוק – הרחק מכן. לפעמים זה לוקח חצי שעה לחזור.

זה למות בלי לדעת מה קורה. זה חשוב, אז היה זהיר. זה חשוב. התודעה עזבה את הכלוב. היא עזבה את הדממה התודעתית. אתה חייב להיות זהיר. אתה חייב להיות קשוב. ברגע שאתה מודע לכך שהיא עזבה, אתה חייב למשוך אותה בחזרה – למרות שהכוונה של למשוך אותה בחזרה אינה באמת למשוך אותה בחזרה פנימה. לא משנה להיכן המחשבות שלך הולכות, זה רק מקרה של שינוי שאתה חש בו. כאשר אתה גורם לתודעה להישאר כאן, היא נשארת כאן. כל עוד אתה קשוב, היא נשארת כאן. היא אינה הולכת לאף מקום. השינוי הוא ממש כאן, בתודעה. תבחין בכך שכאשר זה נראה שהיא הולכת לשם, היא לא באמת הולכת. השינוי קורה ממש כאן. ברגע שהקשיבות שלך שוב פעם נזכרת, היא מייד נמצאת כאן. היא אינה עוזבת את המקום הזה. כל מה שחשים בו מורגש ממש כאן.

bottom of page