top of page
White_Lotus_flower.jpg

שחרור

"התרגול שלנו הוא ללכת נגד השטף, נגד הזרם. ולהיכן אנו הולכים? אל מקור הזרם. זוהי חלקה של ה - 'סיבה' בתרגול. החלק של ה - 'תוצאה' הוא שאנו יכולים לשחרר ולהיות לחלוטין בנחת."

"השלבים של התרגול... למעשה השלבים השונים לא אומרים מה הם. אנחנו פשוט ממציאים להם שמות. כל עוד אתה נשאר תקוע על השמות המומצאים האלו, אתה אף פעם לא תשתחרר."

"כאשר אתה מלמד אנשים, אתה צריך ללמד אותם בתואם עם המזג, הכישרון, והנטיות שלהם. אבל בסופו של דבר כולם מגיעים את אותה הנקודה: שחרור."

"ניבאנה היא מעודנת ודורשת מידה גדולה של הבחנה. היא לא משהו אליו כוחה של תשוקה יכולה להגיע. אם היינו יכולים להגיע אליה באמצעות כוחה של תשוקה, כל האנשים בעולם היום כבר מגיעים אליה עד היום."

"חלק מהאנשים מדברים על 'ניבאנה זמנית, ניבאנה זמנית', אבל כיצד ניבאנה יכולה להיות זמנית? אם זו ניבאנה, היא מוכרחה להיות קבועה. אם היא אינה קבועה, זו לא ניבאנה."

"כאשר הם אומרים שניבאנה היא ריקה, הם מתכוונים לכך שהיא ריקה ממזהמים."

"ממש היכן שאין אף אחד אשר ניתן להכאיב לו, אף אחד שיכול למות. ממש שם. בכל אדם ואדם. בדומה לכך שכף ידך פנתה מטה, ואתה מפנה אותה מעלה – אבל רק אנשים עם יכולת הבחנה יוכלו לעשות זאת. אם אתה סתום, אתה לא תראה את זה, אתה לא תבין את זה - אתה לא תלך אל מעבר ללידה ולמוות."

"הלב, כאשר הוא משוחרר, הוא כמו אלמנט האש באוויר. כאשר אש כוֹבָה, היא אינה מוּכְחֶדֶת באף מקום. היא עדיין חודרת אל המרחב, אך פשוט אינה נתפסת באף חומר בעירה, אז היא אינה מופיעה."

 

"כאשר התודעה 'יוצאת' מהמזהמים, היא עדיין שם, אבל כאשר חומר בעירה חדש מגיע, היא לא מתלקחת, לא נתפסת – אפילו לא אל עצמה. זה מה שנקרא שחרור."

bottom of page