top of page
nobal elephant.jpeg

לאמן את התודעה כהלכה זו פעילות מועילה. אתה יכול לראות זאת אפילו עם חיות משא, כמו פילים, שוורים ותאואי מים. לפני שאנו רותמים אותם לעבודה, אנחנו חייבים לאמן אותם. רק כאשר הם מאומנים כהלכה ניתן להיעזר בכוח שלהם ולהפנות אותו אל מטרות שונות. כולכם יודעים זאת.

 

תודעה שמאומנת כהלכה היא בעלת ערך רב יותר לאין ערוך. ראו את הבודהה ואת תלמידיו הנאצלים. הם שינו את הסטטוס שלהם מאנשים רגילים מהשורה והפכו לנאצלים, מכובדים על ידי אנשים מכל עבר. והם תרמו לנו בדרכים רבות ומגוונות, יותר ממה שנוכל אי פעם לשער. כל זה נובע מהעובדה שהם אימנו את התודעה שלהם כהלכה.

bottom of page